Blades Business Crew – Steve Cowens

by Nick on February 24, 2008 · 0 comments

Sheffield United, kända som The Blades har precis som de flesta andra klubbar en grupp fans som klassas som huliganer. Denna grupp har gjort sig känd över hela England som Blades Business Crew [BBC].

Steve Cowens, författaren, var en tongivande medlem i denna grupp under mer än 20 år och förde en slags dagbok över de händelser som han och hans vänner upplevde under denna period. Det är denna dagbok som omvandlats till bokform och där läsaren bjuds på en resa runt England med många av dess arenor som hållplatser, ganska våldsamma sådana för oss vanliga supportrar.

Under sin tid som förgrundsfigur i BBC besökte Cowens 91 av 92 arenor i det engelska ligasystemet – och slogs i anslutning till de flesta av dessa. Många av dessa sammandrabbningar finns beskrivna i boken i målande beskrivningar och ett grovhugget språk. Utan att veta säkert antar jag att både författaren såväl som förlaget velat ha lite ”arbetarkänsla” över skriftspråket. Berättelserna avslöjar kopplingarna mellan flera olika grupper av huliganer runt om landet, hur de kommunicerar med varandra och hur de organiserar sig internt.

Läsaren presenteras för många av de ledande grupperna under 80- och 90-talet t.ex. Birmingham, Leeds, Cardiff, Manchester, Chelsea etc. Även mindre klubbarnas huliganelement beskrivs i avslöjande ordalag. Allra mest läsvärt är avsnitten som avhandlar rivaliteten med Sheffield Wednesday som sträcker sig långt utanför matchdagarna.

Boken är en frisk fläkt i sin genre. Den är rolig, våldsam, brutal, kontroversiell, men framför allt tänkvärd. Den gör inga anspråk på att vara ursäktande eller förklarande, den återger bara författarens syn på vad som hänt. Som utomstående så är vissa av berättelserna så främmande från den verklighet man själv lever i, men samma typ av berättelser har jag fått återberättade för mig från andra klubbars fans och på något vis känns det som om denna bok fyller i luckor och svarar på en del funderingar.

Precis som många andra böcker som behandlar samma ämne får man som läsare en känsla av att författaren vill framställa sin egen grupp och sin egen insats i alla dessa bråk på ”bästa” möjliga sätt. Med vissa undantag ger alla ”huliganböcker” en fadd eftersmak av jag har läst det här förut. Blades Business Crew är ett av dessa undantag, och boken blir ännu bättre om man sätter åsido det faktum att boken sägs återge en ”sanning”. Helt enkelt spännande och rolig underhållning.

Fakta:

Författare: Steve Cowens
Publiceringsår: 2001
Förlag: Milo Books, Bury, (England)
ISBN: 0-95308-478-7

Leave a Comment

Previous post:

Next post: