Wikipedia dissar Wolves

by Jonas on November 25, 2009 · 1 comment

Jag brukar med glädje hänvisa kollegor, kompisar och familjemedlemmar till Wikipedia när de har frågor om saker och ting. Alternativt så slår jag upp saker på Wikipedia och pratar sedan om dem som om det vore något jag redan kände till. Mycket vuxet.

Tills nu.

Anledningar för komplicerade att gå in på här (eller för generande) så hamnade jag på Wikipedias sida om sportjournalisten Tommy Engstrand. Sista raden där är obetalbar komik:

Han är en av få svenska supportrar av det engelska fotbollslaget Wolverhampton.

{ 1 comment… read it below or add one }

Henrik November 26, 2009 at 11:28

Ha ha… Inte blir det heller kanske bättre av att Lasse Lagerbäck och fd Statsministern “Dojjan” är de andra två! ;)

Leave a Comment

Previous post:

Next post: